Alvdal Takst AS er et lite foretak som har sitt hovedarbeidsfelt innen taksering av eiendom, og som siden 2007 har drevet med dette på heltid. I tillegg til verditaksering, har vi lang erfaring med skadetaksering for forsikringsbransjen. Firmaet består av 2 ansatte, takstingeniør Jan Sagplass, og hans ektefelle Tove Skaret som har vært fast ansatt kontormedarbeider siden 2009. Vi har tidligere erfaring fra trelastindustri og tømrerfaget med fagbrev og mesterbrev som tidligere erfaring. Vi er medlem i NITO Takst AS som er en underavdeling av NITO, som er Norges største organisasjon for ingeniører og teknologer på alle nivå. NITO Takst er organisasjonen for takstingeniører. Medlemmene har minimum byggteknisk ingeniørutdanning og/eller mesterbrev, samt bred erfaring i byggtekniske fag. De har gjennomført NITO Takst sin grunnopplæring i samarbeid med Universitetet i Stavanger. Våre takstingeniører er forpliktet til å følge instrukser og etiske regler og vi har obligatorisk krav om om årlig oppdatering for å beholde godkjenningen. Vi har etter hvert opparbeidet en bred faglig kompetanse på taksering av landbrukseiendommer, og en av våre ansatte er delansvarlig for utdanning av nye takstingeniører innen dette fagområdet for Nito Takst AS. Vi holder årlige kurs innen temaet, i tillegg til årlige oppdateringskurs for de med lenger erfaring. Vi er også benyttet som foredragsholdere om temaer knyttet til taksering innen landbruket for andre med tilknytning til dette. Innen Nito Takst AS sine kurs innen skadetaksering er vi også benyttet som foredragsholdere innen enkelte temaer. Vi er fast skjønnsmedlem i Sør-Trøndelag Tingrett, Nord-Østerdal Tingrett og Sør-Østerdal Tingrett, og benyttes jevnlig som sakkyndig innen saker som er knyttet til tvistesaker innen eiendom og odelsskjønn.