Landbrukseiendom

 

En landbrukseiendom takseres etter bestemte kriterier fastsatt av landbruksmyndighetene.

Det er spesielt to lover som gjøres gjeldende; konsesjonsloven og odelsloven.

Verdien fastsettes på grunnlag av kapitalisert verdi av jord, skog, jakt- og fiskerettigheter, samt andre potensielle inntektskilder som utleiehytter, allmenningsretter osv.

LandbrukseiendomI enkelte tilfeller kan verdien av for eksempel jaktrettigheter virke urimelig høy i forhold til hva som er faktiske inntekter av denne, spesielt når utmarksarealet står i tilknytning til et sameie eller en grunneierforening.

Det er også verdt å merke seg at ei seter eller en kårbolig tilhørende en landbrukseiendom, ikke oppnår samme verdi som et tilsvarende bolig- eller hyttebygg i samme område som kan legges ut for salg på det åpne marked.

Nito Takst

 

siden 11.02.2007: Antall besøkende på denne siden: 13624967 

 

 sist oppdatert: 10/01/14 22:20    © Alvdal Takst as:  •  Tlf: 624 87502  •  Mob: 951 87502  •   Org.Nr.: NO 979 583 877 MVA  •  webdesign: JSC-Data, Alvdal